jan-udden

Referensdetaljer

Vanligtvis utgår vi från en given CAD-modell som tillhandahålles av beställaren. Denna modell CAM-bereder vi sedan på plats, som förberedelse för tillverkning i någon eller några av våra maskiner. Samtidigt tar vi fram en mätberedning för löpande kontroll i linje med vårt kvalitetssystem, som är en integrerad del av produktionen. Våra mätverktyg kalibreras kontinuerligt för högsta möjliga kvalitetsnivå.

Här nedan visas ett urval av detaljer som vi tillverkat med hjälp av våra duktiga medarbetare och kompetenta kvalitetsmaskiner genom åren.

 

Bottenstycke

Fräst ur massivt ämne i två tempon med totalt ca 400st operationer i en femaxlig maskin. Tillverkningen kräver långa utligg på verktygen och tillsammans med detaljens små radier och komplexa kaviteter utgör den en verklig utmaning för operatören. Därtill höga läges- och toleranskrav kräver välunderhållna kvalitetmaskiner för bästa måttuppfyllande. 

 

 

Cylinderhuvud

Detaljen bearbetas i svarv under två tempon men med svarvens dockningsmöjlighet kommer den ut färdigbearbetad från massivt ämne. Detaljen har höga ytkrav varför inga märken eller andra repor tolereras.

 

 

Cylinderhuvud

Fräst i femaxlig maskin från massivt ämne i två tempon med ca 300st operationer där ungefär 50 av maskinens närmare 200st verktyg har använts. Detaljens många mjuka och fina radieövergångar med höga krav på ytfinheten, bjuder på en verklig utmaning för våra programmerare och operatörer.

Efter avslutad maskinbearbetning trumlas detaljen för att uppnå högsta ytfinish. Därefter anodiseras biten hos en av våra kvalificerade underleverantörer före vår slutavsyningskontroll.

 

 

Rör med kylflänsar

Biten är svarvad i två tempon från massivt aluminiumämne. Höga toleranskrav gör detaljen utmanande för operatören och här krävs oerhört stabila maskiner och tillverkningsprocess.

 

 

Behållarrör

Detaljen är svarvad i två tempon från massivt aluminiumämne. Diametern är endast 35mm och med en mycket komplex insida.

 

 

Gaffelben

Svarvat ur rörmaterial i två tempon. Det långa röret på uppemot 600mm är alltid utmanande vad gäller koncentricitetskrav men också med avseende på rundhet, vilket ställer stora krav på både maskin och operatör.

 

 

Cylinderben

Svarvat i två tempon med såväl höga tolerans- som ytkrav, både invändigt och på utsida.

 

 

Fjäderben

Framtaget med flera tillverkningsmetoder som innefattar såväl svarvning som fräsning och MIG-svetsning före en pulverlackering som utföres lokalt hos en av våra certifierade underentreprenörer.Styrdämpare

Fräst i två tempon med snäva toleranser samt höga invändiga ytkrav varför de antingen honas eller brotchas för bästa ytfinhet.