Historia

  • 1968 startade Jan Uddén sitt företag i en källare i Sollentuna, med Siemens som största kund.
  • Åtta år senare flyttade företaget till Mora, samtidigt som den första CNC-styrda svarven köptes.
  • Snart blev man trångbodd och fick 1979 flytta in i nya, stora lokaler på Örjastäppan, på industriområdet i västra Mora.
  • Under 1980-talet fortsatte satsningen på CNC-styrda maskiner och aluminiumbearbetning, med krävande Öhlins Racing AB som en av de viktigaste kunderna.
  • Efterhand som personalstyrkan växte ökades också insatserna på personalutveckling, bland annat med Växtkraft Mål 4 och ett internt kvalitetssystem.
  • 2001 fick Jan Uddén utmärkelsen ”Årets företagare i Mora”.
  • 2005 infördes ett vidareutvecklat verksamhetssystem, med certifiering i både miljö, ISO 14001, och kvalitet, ISO 9001.
  • 2007 en flerfunktionssvarv installeras med stångmagasin för att kunna möta kundernas krav på mer komplexa svarvdetaljer med 3D-fräsning.
  • 2008 börjar vi sätta oss in i Toyotas kvalitetsarbete med effektivisering och resursutnyttjande, Lean produktion. Tar fart följande år med utbildning i nätverk tillsammans med företag i trakten.

KONTAKTA OSS

JAN UDDÉN AB
Adress: Vattugatan 9, 792 36 Mora
Telefon: 0250 – 100 80
E-post: info@janudden.se

AMIR RAJABZADEH, VD
amir@janudden.se

JOAKIM HUSEREYD
Kvalitetschef
0250-100 80 – anknytning 3
joakim.huseryd@janudden.se

MORGAN ANDERSSON
Planering och logistik
0250-100 80 – anknytning 4
morgan.andersson@janudden.se

REZA RAJABZADEH
Inköp
0250-100 80 – anknytning 5
reza@janudden.se